Per què la ISO 14001?

  • 3
759 300 Jaume Rovira | Consultor, Auditor i BPM

De manera progressiva, les organitzacions, independentment de la seva activitat, mida o ubicació geogràfica, han de complir cada vegada més exigències ambientals imposades per l’Administració, els clients i la societat en general. Per això, resulta imprescindible l’ús d’eines que integrin el medi ambient en la gestió global de l’empresa.

La implantació d’un sistema de gestió ambiental d’acord amb la norma UNE – EN ISO 14001 us ofereix la possibilitat de sistematitzar, de manera senzilla, els aspectes ambientals que es generen en cadascuna de les activitats que es desenvolupen en l’organització, a més de promoure la protecció ambiental i la prevenció de la contaminació des d’un punt de vista d’equilibri amb els aspectes socioeconòmics.

Gràcies a la implantació d’un sistema de gestió ambiental segons la norma internacional ISO 14001, la vostra organització es posicionarà com a socialment responsable, es diferenciarà de la competència i reforçarà, de manera positiva, la seva imatge davant clients i consumidors.

Entre altres avantatges ambientals, optimitzarà la gestió de recursos i residus i reduirà els impactes ambientals negatius derivats de la seva activitat o aquells riscos associats a situacions accidentals.

Econòmicament, a més de potenciar la innovació i la productivitat, la vostra organització tindrà la possibilitat de reduir costos de la gestió de residus o primes d’assegurances, eliminar barreres a l’exportació, reduir el risc de litigis i sancions, tenir un major accés a subvencions i altres línies de finançament preferent o disminuir els riscos laborals motivant el personal.

Contacta amb nosaltres, i t’assessorarem sobre els passos a seguir per obtenir la nova certificació.

  • 3

Dejar una Respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.