Business Process Management

  • 0
1024 681 Jaume Rovira | Consultor, Auditor i BPM

La Gestió de Processos de Negoci (en anglès: Business Process Management o BPM) és una disciplina de gestió composta de metodologies i tecnologies, l’objectiu és millorar l’acompliment (eficiència i eficàcia) i l’optimització dels processos de negoci d’una organització, a través de la gestió dels processos que s’han de dissenyar, modelar, organitzar, documentar i optimitzar de forma contínua. Per tant, pot ser descrit com un procés de millora contínua de processos.

El model d’administració per processos es refereix al canvi operacional de l’empresa, al migrar d’una operació funcional a una operació administrada per processos.

El BPM és l’enteniment, visibilitat, modelat i control dels processos de negoci d’una organització. Un procés de negoci representa una sèrie discreta d’activitats o passos de tasques que poden incloure persones, aplicatius, esdeveniments de negoci, tasques i organitzacions.

BPM es pot relacionar amb altres disciplines de millora de processos com Six Sigma. Els processos de negoci haurien d’estar documentats (actualitzats), per ajudar a entendre a l’organització què estan fent a través del seu negoci.

Durant l’etapa de descobriment de processos, tots es posen relativament d’acord de com els processos actuals estan definits. L’AS-IS determina l’estat on es pot utilitzar la informació per determinar on el procés hauria de ser millorat, per arribar a un TO-BE, descrivint el com hauria de ser el procés. La sola documentació del procés no és l’eina perquè els gerents prenguin control sobre tot el procés.

Va ser a partir de la dècada dels 80 quan, arran del model japonès (Sistema de producció Toyota) i de l’aparició de normes internacionals de qualitat principalment, quan es va impulsar la implantació d’un sistema estructural basat en la gestió per processos.

El sistema de gestió per processos es caracteritza per l’enteniment, la visibilitat i el control de tots els processos d’una organització per part de tots els participants en cada un d’aquests processos, tot això amb la finalitat d’augmentar l’eficiència de l’empresa i la satisfacció del client.

  • 0

Dejar una Respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.